Import & Export

Globálny obchod bez hraníc a jazykových bariér

Sprostredkovanie

V posledných desaťročiach sa obchodovanie vo svete stalo jednoduchším, rýchlejším a efektívnejším vďaka technologickým výdobytkom, moderným komunikačným prostriedkom a globálnej infraštruktúre. Na druhej strane však neúmerne rastie konkurencia. Biznismeni sa snažia minimalizovať svoje náklady a hľadajú tú najvýhodnejšiu ponuku produktu na trhoch. Vďaka silnej báze našich kontaktov a skúsenosti vieme sprostredkovať, odporučiť a dohodnúť akúkoľvek partnerskú spoluprácu v zahraničí.

Poradíme ako obchodovať s partnermi na trhoch, kde Vy nemáte osobnú skúsenosť. Ponúkneme právne rady, aby ste minimalizovali svoje riziká obchodu a boli právne krytý. Oboznámime Vás s podnikateľským prostredím a o možnostiach obchodovania na svetových trhoch ako je v súčasnej dobe Čína a Rusko.

Lucia Škvareninová - CEO, Lefong s.r.o.
Lucia Škvareninová - CEO, Lefong s.r.o.
Lucia Škvareninová - CEO, Lefong s.r.o.

Výrobcovia

V obrovskej krajine akou je Čína sú situovaní producenti z každého odvetvia, ktoré si viete predstaviť. Po zadaní Vám výrobcovia dokážu vyrobiť akýkoľvek produkt so špecifickými požiadavkami. K tomu, aby ste našli vhodného dodávateľa potrebujete čas, siete kontaktov, čínsky jazyk a skúsenosti. My túto prácu urobíme za Vás, predložíme návrhy a ponúkneme najvýhodnejší výsledok.

Doprava

Okrem štandardnej lodnej dopravy, ktorá je v súčasnosti najlacnejšou variantou prepravy tovarov po celom svete, máme možnosť zabezpečiť aj železničnú prepravu z Ruska, Kazachstanu a Číny. Železničná doprava dokáže prepraviť tovar z bodu A do bodu B minimálne o 2/3 času rýchlejšie v porovnaní s lodnou. Ak potrebujete prepraviť menší objem tovaru v čo najrýchlejšom čase, dokážeme sprostredkovať leteckú dopravu z ktorejkoľvek krajiny.

Colné konanie a certifikácie

Každá krajina, má svoje osobitné zákony v rámci dovozovej a vývoznej politiky. Pred uskutočnením obchodu je nutné si naštudovať priebeh colného procesu, dovozové tarify, zoznam dokumentov k precleniu tovaru. Pre špecifické komodity sú často krát nastavené kvóty danej krajiny, pre svoju ochranu trhu.

Ak ste vývozcom do 3. krajín, pred uzavretím obchodu si musíte vyzistiť, či Váš produkt potrebuje certifikáciu, prípadne aké špecifické kvóty musí spĺňať v krajine umiestnenia (napríklad vývoz slovenského sušeného mlieka do Číny). Všetky tieto colné a licenčné záležitosti vieme vybaviť na konkrétnu komoditu, s ktorou obchodujete.


  • +421 918 619 894
  • lefong (@) lefong.eu
  • PhDr. Lucia Škvareninová, M.S.S., DBA

    CEO & Founder

Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu