Medzinárodné výstavy

Spoznajte nové možnosti biznisu na svetových trhoch

Lucia Škvareninová - CEO, Lefong s.r.o.

Každoročne sa v krajinách ekonomického bloku BRICS konajú medzinárodné veľtrhy, zamerané na konkrétne odvetvia (priemysel, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, Hi-tech a robotika, odevy, strojárstvo, stavebníctvo, cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia, atď.) v určitých mesiacoch počas roka. Buďte v podnikaní o krok vpred a preskúmajte novinky a inovácie, ktoré sú neustále uvádzané na svetových veľtrhoch.

Ak máte záujem zúčastniť sa výstavy ako návštevník alebo ako vystavovateľ, naša spoločnosť vie zastrešiť kompletný servis, a to: registráciu na veľtrh, zabezpečenie stánku a jeho prípadné vybavenie, ubytovanie, letenky, tlmočnícke služby, kontakty s miestnymi podnikateľmi.

Poskytneme Vám presné informácie o medzinárodných veľtrhoch, ale aj o lokálnych výstavách v provinciách, kde máte možnosť zvýšiť úspešnosť vášho predaja komodity, vďaka nižšej konkurencii a nižším vstupným nákladom.


  • +421 918 619 894
  • lefong (@) lefong.eu
  • PhDr. Lucia Škvareninová, M.S.S., DBA

    CEO & Founder

Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu