Investičné projekty

Rozširujeme spektrum Vašich investícií

Lucia Škvareninová - CEO, Lefong s.r.o.

Zoznámte sa s prostredím dlhodobých investícií budovania diaľničných ciest, tunelov, mostov, železničných tratí. Ponúkame spoluinvestície v nadnárodných projektoch, ktoré sú realizované spoločnosťami s profesionálnymi skúsenosťami po desaťročia a s referenciami v krajinách po celom svete.

Vieme sprostredkovať priame kontakty a zrealizovať strategické projekty s veternými turbínami, budovaním infraštruktúry v krajine, ako aj technologickú inováciu a automatizáciu vo Vašej spoločnosti. Máme prístup k najmodernejším technológiám v rámci robotiky a spolupracujeme s vývojovými centrami.

V súčasnosti spolupracujeme aj s inovačnými centrami v Číne, kde majú možnosť mladí študenti z Európy uskutočniť stáž alebo absolventskú prax, a môžu sa tak vďaka skúsenostiam s modernými technológiami jednoduchšie uplatniť na pracovnom trhu.

Lucia Škvareninová - CEO, Lefong s.r.o.

  • +421 918 619 894
  • lefong (@) lefong.eu
  • PhDr. Lucia Škvareninová, M.S.S., DBA

    CEO & Founder

Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu