Novinky

Obchodná dohoda Srbska s Euroázijskou Ekonomickou Úniou (EEU)

Srbská republika podpísala dohodu o voľnom obchode s Euroázijskou Ekonomickou Úniou (EEU) dňa 25. októbra 2019 v Moskve, za prítomnosti predstaviteľov členských krajín EEU,  a to Ruska, Bieloruska, Kazachstanu, Kirgizska a Arménska.

Obchodovanie Srbska vo voľnej zóne v 5 krajinách EEU s celkovým počtom populácie 183 miliónov predstavuje silný kúpny potenciál. Spoločný trh Euroázijskej Ekonomickej Únie sú perspektívne aj z hľadiska strategických surovín a prírodných zdrojov, ktorými tieto krajiny disponujú. EEU ročne spracuje až 647,8 miliónov ton ropy, čím si zasluhuje svetové prvenstvo.

 


  • +421 918 619 894
  • lefong (@) lefong.eu
  • PhDr. Lucia Škvareninová, M.S.S., DBA

    CEO & Founder

Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu